Emirlerin Elektronik Ortamda Takibi Ve Müşteriye Yapılacak Bildirim Esasları

  • MÜŞTERİ, NOORCM nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm bakiyeyi ve/veya hareketleri anlık olarak öğrenme hakkına sahiptir.
  • NOORCM, (i) MÜŞTERİ’nin hesabında gerçekleşen tüm kaldıraçlı alım satım işlemlerine ve tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine, (ii) kapanan işlemlerde oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, (iii) açık işlemlere ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, (iv) MÜŞTERİ hesaplarına tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına ve (v) hesapların teminat durumlarına ilişkin hususlarda MÜŞTERİ yi bilgilendirir.
  • Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri V No: 125 Tebliği 17nci maddesi uyarınca, NOORCM, MÜŞTERİ’ye kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak günlük ve aylık bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Aksi MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak talep edilmediği takdirde, NOORCM Ek4’te belirtilen Kaldıraçlı İşlem Bildirim formu uyarınca MÜŞTERİ’ye her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde; bir önceki gün içinde yapılan tüm işlemlere ilişkin bilgileri içerecek şekilde günlük bildirimde bulunacaktır. Aksi MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak talep edilmediği takdirde, MÜŞTERİ’ye yapılacak aylık bildirimler, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içinde MÜŞTERİ adresine iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir.
  • NOORCM, MÜŞTERİ nin yazılı talebi halinde söz konusu günlük ve/veya aylık bildirimleri yapmama; MÜŞTERİ nin ilgili dönemde hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde bildirimde bulunmama hakkına sahiptir. Bu şekilde bildirim yapılmaması nedeniyle NOORCM’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
  • MÜŞTERİ’ye kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin yapılan günlük ve aylık bildirimler NOORCM tarafından saklanır ve yedeklenir.