İrtibat Bürosu Kapanma Kararı Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu; 15.03.2017 tarih – 2017/04 Sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.03.2017 tarih – 32992422-205.04.03-E.3926 sayılı yazısına istinaden; Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı C Blok No:266 Tepe Prime Çankaya ANKARA; adresindeki İrtibat Bürosu’nun kapatılmasına karar vermiştir.