Kas İşlemleri Vergilendirme Hakkında.

Değerli Yatırımcılarımız,

7256 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Maddesine Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri (Forex İşlemleri) eklenmiştir. İlgili kanun kapsamında 01.01.2021 tarihi itibari ile Forex işleminde, elde edilen gelir üzerinden %10 stopaj kesintisi uygulanacaktır.

Kar edilen işlemlerden doğan stopaj yatırımcıdan t+1 gününde tahsil edilir, kapanan zararlı işlemler sebebiyle stopaj iadesi yine aynı şekilde t+1 günü iade edilir. Zarar edilmesi sebebiyle iade edilecek stopaj tutarı, daha önceki karlı işlemlerden doğan stopaj tutarından büyük olamaz. Zararlı işlemlerden dolayı stopaj iadesinin gerçekleşmesi için ilgili 3 aylık dönem içerisinde daha önce karlı işlemlerden stopaj kesintisi gerçekleşmiş olması gerekir.

Stopaj kesintisine swap, komisyon ve işlem kar/zararı dahil olacaktır. Stopaj cari hesaplara günlük olarak yansıyacak olup beyanı kurumumuz tarafından 3’er aylık dilimler halinde devlete yapılacak ve ödenecektir. Her çeyreğin başında yatırımcının stopaj matrahı sıfırlanacak geçmiş çeyrekten devir olmayacaktır.

01.01.2021 tarihi itibari ile hem yeni açılacak işlemlerinizde hem de geçmişten gelen açık pozisyonlarınızın kapanması durumunda da stopaj doğacaktır. Yatırımcılarımızın işlem yaparken göz önünde bulundurmalarını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla.

NoorCM