TRY Paritelerinde 24 Haziran Seçimleri Nedeni İle Emir İletimi Hususunda Bilgilendirme.

Değerli Yatırımcımız;

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Genel Seçimler nedeniyle, 25 Haziran Pazartesi piyasa açılışından itibaren özellikle TL paritelerinde olağanüstü piyasa şartları, yüksek spread açılması ve yüksek volatilite (hareketlilik) oluşacağı ve buna bağlı olarak yatırımlarınızdaki riskin artabileceği öngörülmektedir. TRY Paritelerinde beklenen olağanüstü piyasa koşulları nedeni ile yatırımcılarımızın bu paritelerdeki işlemlerinde NoorCM Ürün Özellikleri ve İşlem şartları ilgili maddelerinin geçerli olacağını bildiririz.

Hızlı Piyasa İşlem Politikası: Piyasanın aşırı hareketli olduğu durumlarda sektör standartları uygulanmaktadır. Öyle ki; bu gibi olağanüstü piyasa koşullarında fiyat bantları belirlenir ve emirler otomatik sistemden bağımsız manuel olarak gerçekleştirilir. Bu durumda; işlem fiyatları çapraz referans kontrolü ile belirlendiğinden, bu durum işlem gerçekleşme süresine, fiyat kaymasına veya her ikisine birden olumsuz etkide bulunabilir. Özellikle önemli ekonomik veriler ve açıklamalar öncesinde, sırasında ve sonrasında NoorCM aşağıdaki uygulamaları yürürlüğe koyma konusunda hakkını saklı tutar: 1) Belirli Stop / Limit sınırını mevcut piyasa volatilitesi ve likiditesine göre yükseltebilir/genişletebilir 2) Otomatik/Önceden tanımlı emirlerin girişini ve değiştirilmesini kısıtlayabilir.

Piyasa İşlemi / Emri (Market Execution): Piyasa işleminin geçerli olduğu ürünlerde, emir iletim ekranındaki fiyatlar referans fiyatlardır. Bekleyen emirler de dahil olmak üzere alış veya satış emri vermek ile Müşteri; emrin piyasada NoorCM tarafından tam olarak gerçekleştirildiği andaki fiyatı (bu istenen fiyat olabileceği gibi bu fiyattan iyi veya kötü olabilir) işlem fiyatı olarak kabul eder. Piyasa emirleri ürünün ve piyasanın durumuna göre istenen fiyattan çok farklı fiyatlardan gerçekleşebilme riski taşır.

Pozisyon Tasfiye Politikası:Eğer müşteri hesabının Marjin (Teminat Yeterlilik) Oranı (Varlık/Teminat olarak hesaplanır) %100 altına düşerse sistem varolan pozisyonların kapatılması haricinde yeni emir kabul etmez. Eğer Marjin Seviyesi %10 veya daha altına düşerse, Müşteri sözleşmesinin ilgili maddesi gereği, NoorCM müşteri hesabındaki teminat kullanan tüm açık pozisyonları tasfiye etme (kapatma) hakkına sahiptir. Tasfiye, (tasfiyenin uygulanma zamanından ve tasfiye koşullarının oluşmasından sonraki fiyat hareketlerinden bağımsız olarak) marjin seviyesini %10 veya daha altına düşmesine neden olan piyasa fiyatından gerçekleşir. Değişken Spreadli Ürünlerde tamamen veya kısmen hedgeli (aynı üründe karşılıklı alış satış içeren) hesaplar fiyat değişikliklerine karşı tam koruma sağlamaz, piyasa şartlarına bağlı spread açılması nedeniyle teminat yetersizliği ve pozisyon tasfiyesi gerçekleşebilir.

Fiyat Kayması Politikası:NoorCM piyasa emirlerini ve önceden tanımlı otomatik emirleri (bekleyen & pozisyon kapatma) oluşan piyasa koşullarına göre (ekonomik veri açıklamaları, olağanüstü gelişmeler, oluşan fiyat boşlukları–gap, veya benzeri piyasa koşulları) farklı fiyattan gerçekleştirme hakkını saklı tutar.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş