Hi̇sse Senedi̇ Pi̇yasasi Raporu (11 Ocak – 15 Ocak) 11-01-2021

HİSSE SENEDİ PİYASASI RAPORU (11 OCAK – 15 OCAK)

HİSSE SENEDİ PORTFÖYÜ

HİSSE SENEDİ PORTFÖYÜ

TREND ANALİZİ

TREND ANALİZİ

KCHOL

Hedef Fiyat: 24,18

Artış Potansiyeli: 0,12

Şirket 3Ç20’de piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda %114,0 oranında artışla 2,3 mlr TL net kar açıkladı. Genel anlamda dayanıklı tüketim malları, finans ve otomotiv sektöründen elde edilen karlar piyasa beklentisinin üzerinde seyrederek karlılığın artmasında etkili oldu. Segment kırılımlarına baktığımızda en yüksek artış %58,6 ile otomotiv sektöründe gerçekleşirken, aynı dönemde enerji segmentinin gelirleri yıllık %17,2 daraldı. Operasyonel karlılık ise otomotiv segmentinde +%772, dayanıklı tüketim malları segmentinde +%123,9 ve finans segmentinde +%71,9 katkı sağlayarak operasyonel karlılığı yıllık bazda %63,4 artırdı. Net aktif değerine göre %39,1 iskontolu işlem gören şirket için 24,18 hedef fiyat ile AL beklentimizi koruyoruz.

Direnç Seviyesi: 22,80/23,56/24,12

Destek Seviyesi: 19,44/17,88/16,22

ASELS

Hedef Fiyat: 22

Getiri Potansiyeli: 0,16

Şirket 3Ç20 de bir önceki çeyreğe göre %24,45, geçen yılın aynı çeyreğine göre %78,6 artışla 1.1 milyar TL net kar açıkladı. Yılın ilk 9 ayında net kar, geçen yılın aynı dönemine göre %51,3 artışla 3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Net kardaki kardaki artışın ana nedeni şirketin faaliyetlerinden kaynaklanan kur farkı geliri olarak ön plana çıkmaktadır.
Net satışlar 3. Çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %21,1 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre %5,6 artışla 3.2 milyar TL açıklandı. Şirketin toplam satış gelirlerinin %91’i yurtiçi satışlardan oluşmakta olup, 3Ç20 de satış gelirleri yıllık %11, çeyreklik %14 artışla 2.901 milyon TL'ye yükseldi. Diğer yandan FAVÖK ise 3. Çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %17,1 düşüş gösterirken, geçen yılın aynı çeyreğine göre %11,2 düşüşle 542 milyon TL açıklandı. FAVÖK marjı ise 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 782 baz puan düşüş gösterdi. Şirketin toplam net borcu ise 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %37,1 artışla 1.3 milyar TL açıklandı.

3Ç20’de coronavirüs nedeni ile kapanan ekonomilerin yeniden açılmaya başlaması ve bunun yanında kur farkından kaynaklı elde edilen kar şirketin nakit akışında olumlu etki yaratmıştır. Genel olarak baktığımızda sonuçların hisse performansı üzerinde etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz.

Direnç Seviyesi: 19,05/19,85/20,40

Destek Seviyesi: 17,35/16,55/15,44

GARAN

Hedef Fiyat: 12,40

Getiri Potansiyeli: 0,15

Şirket 3Ç20’de piyasa beklentisinin hafif üzerinde %18,5 artışla TL 1,896 mn solo net kar açıkladı. Şirket piyasa beklentisinin üzerinde serbest karşılık ayırırken, yine beklentilerin üzerinde ticari kar elde etti. Banka'nın bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre karı ise %45,4 oranında artış kaydetti. Kar da meydana gelen artışın ana nedeni ana faaliyet gelirlerindeki artıştan kaynaklandı. Bunun yanında ikinci çeyrekte gerileyen net ücret ve komisyon gelirleri bu çeyrekte %19 oranında yükselişe geçerek karlılığa olumlu katkıda bulundu.

Faizlerdeki artış nedeni ile fonlama maliyetlerindeki marj 3Ç20 de 30 baz puan gerilerken, yıllık bazda 50 baz puan yüksek seyretmeye devam ediyor. Yıllıklandırılmış öz kaynak karlılığı çeyreksel bazda 150 baz puan artarak %12.8 olarak gerçekleşirken toplam serbest karşılık portföyü TL 4.33 milyara ulaştı. Ayrıca artan swap kullanımına bağlı, net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %15,9 oranında artarak 6,2milyar TL'ye yükseldi. Krediler tarafında ise bankanın TL kredileri bu çeyrekte %2,8 oranında artış gösterirken, toplam krediler kurdaki yükselişin de etkisiyle %5,2 oranında artarak 314,4 milyar TL’ye yükseldi.

Genel olarak baktığımızda beklentilerin üzerinde gerçekleşen kar rakamının asıl kaynağı, beklentilere göre daha iyi gelişme gösteren ana faaliyet gelir unsurları olmakla birlikte sonuçların hisse performansı üzerinde etkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.

Direnç Seviyesi: 11,72/12,88/13,72

Destek Seviyesi: 9,44/8,84/8,18

SISE

Hedef Fiyat: 7,80

Getiri Potansiyeli: 0,05

Şirket 3Ç20’de piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda %101 ve çeyreksel bazda %923 artışla 866.0 milyon TL net kar açıkladı. Net karın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi güçlü operasyonel yönetim ve kur farkı gelirlerinden kaynaklanmakta. Bunun yanında net satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %26 artışla 5,798 milyon TL açıklandı. FAVÖK geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %24 artış ile piyasa beklentisinin üzerinde 1,267 milyon TL gerçekleşirken, FAVÖK marjı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 30 baz puan azalarak %21.8 açıklandı. Diğer yandan şirketinnet yabancı para pozisyonunu da 6.6mlrTL seviyesine yükselirken, net borcu çeyreksel bazda yüzde %12 azalarak 7,015 milyon TL olarak gerçekleşti. Güçlü açıklanan finansallar neticesinde 7.80TL belirlediğimiz hedef fiyatımız ile hissede AL beklentimizi koruyoruz.

Direnç Seviyesi: 7,56/7,80/8,24

Destek Seviyesi: 6,72/6,36/6,12


EREGL

Hedef Fiyat: 16,40

Getiri Potansiyeli: 0,09

Şirket 3Ç20’de yıllık bazda %25,9 azalış ile 581,6 milyon TL net kar açıkladı. Operasyonel karlılığın artması net karın beklentilerin üzerinde açıklanmasında etkili oldu. Şirket bu yıl en iyi operasyonel karlılığı 3. Çeyrekte elde etmiş oldu böylelikle.

Satış gelirleri yıllık bazda %27,1 artış gösterdi. Diğer yandan 3. Çeyrek satış hacmi ise 2. Çeyreğe kıyasla %10 artış göstererek 2,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Zaten yıllık bazda artan satış gelirlerinde de hem artan satış hacmi hem de zayıf TL etkili oldu.

Toplam satışların alt kırılımlarına baktığımızda yurtiçi satışlarda yıllık %16, yurtdışı satışlarda da yıllık %10 artış dikkat çekiyor. FAVÖK %28,1 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Olumsuz tarafta ise 2019 3. Çeyrekte %14,6 olan efektif vergi oranı bu çeyrekte %60 a yükseldi. Bu durum şirket karlılığı üzerinde baskı oluşturdu.

Genel olarak baktığımızda sonuçların hisse performansı üzerinde etkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.

Direnç Seviyesi: 15,22/16,40/17,72

Destek Seviyesi: 13,72/12,88/12,36

SAHOL

Hedef Fiyat: 14,20

Getiri Potansiyeli: 0,21

Şirketin 3Ç20’de net karı %40 piyasa beklentisinin üzerinde yıllık %69,0 artış ile 1,61 mlr TL gerçekleşti. Özellikle enerji ve perakende segmentinde beklentilerin üzerinde gerçekleşen karlılık, şirketin net karlılığının piyasa beklentisi üzerinde açıklanmasında etkili oldu. Enerji segmentinde net kar yıllık %75,6 yükselirken, çimento segmentinde ise net kar %170,8 oranında artış gösterdi. Ancak finansa segmentinde gelirlern yıllık bazda %3,9 gerilemesi şirketin karlılığının artmasını baskıladı. Segment olarak finans segmenti dışında tüm segmentler iyileşme gösterdi. Sanayi segmentinin net kar katkısı BRISA’nın da güçlü performansının etkisi ile %236 artış gösterirken, perakende segmenti Teknosanın güçlü performansı sayesinde iyileşme gösterdi. Tüm segmentlerdeki güçlü katkı ile Holding’in banka dışı kombine FAVÖK’ü ise 3,2 milyar TL gerçekleşti. Sabancı Holding’in 3Ç’de toplam kombine FAVÖK’ü ise yıllık %32,2 yükseldi. Şirketin kombine gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,6 artarak 27,0 mlr TL’ye ulaşırken, net borcu 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %7,2 artışla 325.3 milyar TL olmuştur.

Şirket net aktif değerine göre %51 iskontolu işlem görmekte olup sonuçların hisse performansı üzerinde etkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.

Direnç Seviyesi: 12,24/13,72/14,56

Destek Seviyesi: 10,36/9,88/9,36/8,72


KOZAL

Hedef Fiyat: 136,00

Getiri Potansiyeli: 0,14

Şirket 3Ç20 de piyasa beklentisinin altında 583,2mn TL net kar açıkladı. Satışlardaki %34,8 düşüşe rağmen artan ons fiyatları ve kur hareketindeki olumlu etki ile birlikte satış gelirleri 3. Çeyrekte %8,7 oranında artarak ve 893,6mn TL olarak gerçekleşti. Brüt kar %8 oranında artışla 629,2mn TL’ye yükselirken, brüt kar marjı ise %1 oranında azalarak %70 gerçekleşti. Diğer yandan FAVÖK 3Ç20’de geçen yılın aynı dönemine göre %4,3 oranında artarak 619,9mn TL’ye yükselirken, FAVÖK marjı ise %69,4’e geriledi. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %77 oranında artarken, diğer faaliyetlerden elde edilen gelir 55,7mn TL oldu. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelir ise 151mn TL açıklandı. 3Ç20’de açıklanan kar rakamı ile birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı 1.447mn TL gerçekleşmiş oldu.

Pandemi nedeni ile altın üretimi ve satış miktarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gerilerken, altın fiyatlarının dolar bazında artmasına rağmen şirket karlılığı olumsuz etkilendi. Genel olarak baktığımızda sonuçların hisse performansı üzerinde etkisinin olumsuz olacağını düşünüyoruz.

Direnç Seviyesi: 124,70/132,50/140,40

Destek Seviyesi: 116,40/107,50/98,70


YATAS

Hedef Fiyat: 15,60

Getiri Potansiyeli: 0,09

Şirket  piyasa beklentisinin üzerinde 11 mn TL net kar açıkladı. Bu rakam piyasa beklentisinin üzerinde olmasına rağmen yıllık bazda %60 daralmaya işaret ediyor. Diğer yandan net kar beklentilerin altında kalmasına ragmen operasyonel kar ve güçlü marjların da etkisi ile 43,6 mn TL FAVÖK rakamı açıkladı. Diğer yandan şirketin cirosu yıllık bazda %14 ve çeyreklik bazda %17 daralma kaydetse de, piyasa beklentisinin üzerinde, 275mnTL olarak açıklandı.

Pandemi ile birlikte gelen talep daralmasının olumsuz etkisinin yılın ikinci yarısında sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte şirketin yeni markası Divanev tarafında da açılacak yeni mağazalar ile şirketin pazar payını artırabileceğini düşünüyoruz.  

Direnç Seviyesi: 15,44/16,68/18,40

Destek Seviyesi: 11,72/10,36/9,72


Ücretsiz Deneme Hesabı