Hi̇sse Senedi̇ Pi̇yasasi Raporu (31 Ağustos- 03 Eylül) 06-09-2021

HİSSE SENEDİ PİYASASI RAPORU (31 Ağustos- 03 Eylül)

Şirket özet finansalları

Şirket özet finansalları

Şirket özet bilgi

Şirket özet bilgi

ARÇELİK A.Ş

ARCLK

ARÇELİK A.Ş

ARCLK

İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar/Kesin alım satım pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)

Faaliyet gösterdiği sektör: İmalat/Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları

09 Ağustos tarihinde Arçelik 2. Çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin cirosu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda %86 artış ile 14.53 mia TL olarak gerçekleşti. Satış gelirleri piyasa beklentisine paralel iken ikinci çeyrek 530.6 mn TL kar rakamının yıllık bazda %31’lik artışa rağmen 548 mn TL olan ortalama piyasa beklentisinin bir miktar altında gerçekleştiği görüldü.

Yurt içi beyaz eşya pazarı %16 büyürken Arçelik yılın ikinci çeyreğinde Pazar içinde %23’lük büyüme rakamına ulaştı. Şirket satışlarındaki artışta önemi birimlerde sağlanan büyüme aktif fiyatlama becerisi ve TL’nin Euro ve Dolar karşısındaki değer kaybı öne çıkıyor. Nisan-Haziran döneminde Mayıs’ta 17 günlük kapanma enflasyonist ortam ve konut satışlarında düşüş beyaz yurt içi beyaz eşya satışlarını olumsuz etkiledi. Şirket geçtiğimiz senenin güçlü baz etkisi ve yüksek satış rakamlarını da göz önüne alarak Haziran ayındaki düşüş ile beraber yılın geri kalanında yurt içi satışlarda normalleşme tahmin ediyor. Şirket tarafından yapılan telekonferansta yılın ikinci çeyreğinde fiyat artışı ve TL’nin değer kaybının ciro içindeki payı %12 olarak açıklandı. Euro/dolar çapraz kur değişiminin etkisinin ise nötr olduğu belirtildi. Yurt dışı satışlara gelindiğinde Avrupa genelinde güçlü talep ile çeyreklik ve yıllık bazda ülkeler bazında büyüme gerçekleşmiş. Avrupa ekonomilerde tam açılma ile bu bölgeye satışların toplam içindeki payı ilk çeyreğe göre iyileşerek %45 seviyesine ulaşmış. Şirket yılın geri kalanında İngiltere’de Pazar payını artırmak için buradaki fiyat politikasında güncelleme planlıyor. Romanya, Polonya, Rusya, Ukrayna ve Güney Afrika şirketin yurt dışı pazar payı olan diğer ülkeler olarak sıralanabilir.

Son 3 çeyrekte şirketin performansı oldukça güçlüydü. Burada hammadde alımları için önceden yapılmış olan uzun vadeli anlaşmaların payı büyük iken anlaşmaların sona ermesi ile ikinci çeyrekten itibaren hammadde maliyetlerindeki artışın etkilerini görüyoruz. 2. Çeyrekte şirketin brüt marjı 30.2 FVAÖK marjı %9.8 olurken hammadde maliyetlerinde artış sonucu bir önceki çeyreğe göre sırası ile 430 ve 470 baz puan düşüş kaydetmiş. Yıllık bazda bakıldığında ise 2020 ilk çeyrekte %10 olan FVAÖK marjının -20 BP düşerek %9.8’e gerilediğini görüyoruz. Şirket öngörülerinde öncesinde satışlarda %30 büyüme FVAÖK marjının ise %12 olmasını bekliyordu. Yapılan revizyon ile 2021 yılında satışlarda %50 büyüme beklenirken FVAÖK marjının %11 seviyesinde gerçekleşeceği düşünülüyor.

Yılın geri kalanında hammadde maliyetlerinde artışın negatif etkisine rağmen şirket Avrupa pazarı yanında satış yaptığı diğer pazarlarda payını artırmayı planlıyor. Şirketin öngörülerinde güçlü yurt dışı talep yanında geçen seneye kıyasla normale dönen ancak güçlü yurt iç talep ile satışların artacağı beklentisi var. Yılın geri kalanında küresel ekonomik yavaşlama hammadde tedarikinde yaşanacak zorluklar ve fiyat artışları FVAÖK marj beklentisi bir miktar düşürmüş ve bu taraftaki gelişmelere hassasiyeti artırmış olsa da şirket için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Şirketin bilançosunda kur riski olmayışı yönetim beklentileri dahilinde toplam ciroda beklenen %50 büyüme, yüksek ihracat potansiyeli ve çıkarılmış sermayenin %10’una denk gelen geri alım programı düşünüldüğünde Arçelik hisse senedini 12 aylık 42.00 TL hedef fiyat ve “endeks üzerinde getiri” beklentisi ile tavsiye listemizde koruyoruz.


Şirket özet finansalları

Şirket özet finansalları

Şirket özet bilgi

Şirket özet bilgi

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş

ASELS

İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

Faaliyet gösterdiği sektör: Teknoloji/Savunma

Aselsan'ın 2021 yılı ikinci çeyrek net dönem karı biönceki yılın aynı dönemine göre % 41,6 oranında artarak 1.304 mio TL'ye yükseldi. Piyasada konsensüs beklenti ikinci çeyrek karın 1.131 mio TL seviyesindeydi. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynıdönemine göre % 44,2 oranında artarak 3.801 mio TL'ye yükseldi..Satış maliyetleri aynı dönemde % 17,7 oranında artarken, brüt kar ise % 104,8 oranında artarak 1.643,9 mio TL olarak gerçekleşti.Operasyonel giderler ise aynı dönemde % 174,7 oranında artarken,kurlardaki artış kaynaklı diğer faaliyetlerden 314,6mn TL gelir kaydedildi. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29,9 oranında artarak 1.356 mio TL olarak gerçekleşti. Şirket'in FAVÖK'ü de ikinci çeyrekte % 74,5 oranında artarak 1.140 mio TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı da % 24,8'den 2Ç 2021'de % 30'a yükseldi. Finansman tarafında ise Şirket ikinci çeyrekte 74,5 mio TL finansman gideri kaydedildi. 25,3 mio TL'lik vergi geliri sonrası şirketin ikinci çeyrek ortaklık net dönem karı 1.304 mio TL olarak gerçekleşmiştir.

Aselsan, ikinci çeyrek gerçekleşmeleri ardından, 2021 yılı beklentilerini aynen korudu. Buna göre Aselsan 2021 yılında satış gelirlerinde % 40-50 arası büyüme beklerken, FAVÖK marjının % 20-22 arasında olacağını öngörmektedir. Ayrıca şirket 2021 yılında 2.000 mio TL'lik yatırım harcaması beklemektedir. Aselsan'ın bakiye sipariş miktarı, yeni eklenen projelerin etkisiyle Mart ayı sonundaki 9,0 milyar dolar seviyesinden Haziran ayı sonunda 9,2 milyar dolarseviyesine yükselmiştir.'

Yılın geri kalanında şirket brüt kar marjını mevcut yüksek seviyeleri koruyabilir ve yeni sipariş alımları ile satışlarını artırabilir. Bu sayede şirketin 2021 yılı için öngördüğü % 20-22 FVAÖK marj artışını sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle 12 aylık hedef fiyatı 20.00 TL olarak koruyarak hisseyi “endeks üzerinde getiri” tavsiyesi ile listemizde tutuyoruz.

Şirket özet finansalları

Şirket özet finansalları

Şirket özet bilgi

Şirket özet bilgi

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş

BIMAS

İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

Faaliyet gösterdiği sektör: Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller

Bimaş yılın ikinci çeyreğinde 17.163 milyon TL gelir (Konsensus: 17.315 milyon TL), 1.516 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 1.495 milyon TL) ve 725 milyon TL net kar (Konsensus: 734 milyon TL açıkladı. Şirket 2. Çeyrekte gelirlerini yıllık %22 arttırarak 17.163 milyon TL’ye yükseltirken brüt kar rakamını da yıllık %25 arttırarak 3.223 milyon TL’ye çıkardı.. Şirket’in 2Ç21 FAVÖK rakamı yıllık %13’lük bir yükseliş ile 1.516 milyon TL’ye ulaşmış ve beklentilere paralel gelmiştir. FAVÖK marjı yıllık 70 baz puan azalarak %8,8 seviyesine geriledi.. Şirket, 2Ç21’de net karını yıllık bazda %4 arttırarak 725 milyon TL çıkardı. File mağazalarında güçlü FAVÖK ve net kar elde edilerek net karlılığa pozitif katkı sağlandı. File online alışveriş platformunun Avrupa yakasında hizmet vermeye başladığını belirtmek gerekiyor. Bim’in ikinci çeyrekte aynı mağazalar satış gelirlerinde yüksek baz etkisi kaynaklı olarak yıllık %0,5 azalış eğilimindeydi. Aynı mağaza trafiğinde negatif seyir sürerken yıllık bazda %4,1’lik bir daralma söz konusudur. Bu dönemde, aynı mağaza sepet hacminde ise yıllık %3,7’lik yükseliş yaşandı.

Şirket, 2Ç21 sonunda yurtdışında 865 mağaza olmak üzere toplamda 10.116 mağaza sayısına ulaştı. Yıllık mağaza büyüme oranı ise %13 seviyesinde gerçekleşti. Yönetimin, 2021 yılına ait beklentilerii ise %20-25 satış büyümesi FAVÖK marjı %8,0 (+/-0.5) ve 1.750 milyon TL yatırım harcaması olarak koruduğunu görüyoruz.

2Ç21 döneminde yüksek baz etkisi kaynaklı büyümelerde yavaşlama görülse de Bimaş hisse senedini hızlı mağaza büyüme yetisi ve güçlü bilançosu ile temel anlamda beğenmeye devam ediyoruz. Hisse, yıl başından itibaren  endekse paralel performans gösterirken,  12 aylık 90 TL olarak belirlediğimiz hedef fiyat ile endeks üstü getiri sağlayabileceğini düşünüyoruz.


Şirket özet finansalları

Şirket özet finansalları

Şirket özet bilgi

Şirket özet bilgi

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş

GARAN

İşlem Gördüğü Pazar:Yıldız Pazar/Kesin alım satım pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)

Faaliyet gösterdiği sektör: Mali Kuruluşlar/Bankalar

30 Temmuz tarihinde açıklanan 2021 2. İkinci çeyrek bilançosunda şirket yıllık 2,92 milyar TL net kar açıkladı. Yılın ilk 6 ayında net kar 5,437 milyon TL aktif büyüklüğü 607,787 milyon TL, bilançoda nakdi krediler tutarı 473,179 milyon TL oldu. Sermaye yeterlilik oranı %15,94, öz kaynak karlılığı %18,3 ve aktif karlılığı %2,1 olarak gerçekleşti.

Bankanın 2021 ilk 6 aylık net karında önceki yıla kıyasla %69 artış olurken öz kaynak karlılık oranında artış %16.9 olarak gözlendi. Bankanın fonlama kaynakları içerisinde en büyük pay %68 ile mevduatlardan oluşuyor. Karşılıklar tarafında ikinci çeyrekte ayrılan karlık tutarının 0,8 milyar TL olduğu ve ilk 6 ayda toplamda 950 milyon TL karşılık ayrıldığı görüldü.

Bilançoda beklendiği gibi Tüfe ye endeksli bonolardan elde edilen gelir 1 milyar TL’den 1,4 milyar TL’ye yükseldi. Yılın ilk yarısında TL krediler %12 artış ile 233 milyar TL seviyesine ulaştı. TL kredilerde bankanın Pazar payı %10,3 iken toplam TL mevduat büyüklüğü 165 milyar TL’ye yükseldi. Net faiz geliri önceki çeyreğe %12 artarak 4,4 milyar TL olurken net faiz marjı 15 baz puan artış ile %3,6 olarak gerçekleşti. 2020 ilk 6 aydaki performansa kıyasla bankanın net faiz marjında 165 baz puanlık gerileme var. Ancak banka yılın ikinci yarısındaki toparlanma ile net faiz marjında gerilemenin 2021 sonunda 100 baz puana kadar düşeceğini öngörüyor. Banka yılın ikinci yarısında net faiz marjında iyileşme yanında güçlü komisyon gelirleri ve artan net kredi risk maliyeti öngörüyor. Yılın ilk yarısında 950 milyon TL’lik serbest karşılık tutarı ardından ikinci 6 ayda serbest karşılık ayrılmaması net kara pozitif yansıyabilir.

Özet olarak, ikinci çeyrek bilançoda net kredi risk maliyetinde düşüş, Tüfe ye endeksli bono gelirleri ve iştirak gelirleri ile piyasa beklentisi üzerinde 2,9 milyar TL net kar açıklayan şirketin yılın geri kalanında net faiz marjında toparlanma ve karşılık tutarında düşüş ile ilk yarı performansını koruyacağını düşünüyoruz. Garanti için yılın ilk yarısındaki olumlu performansı ve yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler ile öncesinde 12 aylık 10,00 TL olan hedef fiyatı 11,50 TL olarak yukarı yönde güncelledik. Hisse endeks üstü getiri tavsiyesi ile listedeki yerini koruyor.


Şirket özet finansalları

Şirket özet finansalları

Şirket özet bilgi

Şirket özet bilgi

TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A.Ş

SISE

İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

Faaliyet gösterdiği sektör: Mali Kuruluşlar/Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Şişecam, 2Ç21’de 7,091 milyon TL gelir, 1,855 milyon TL FAVÖK ve 1,395 milyon TL net kar açıkladı. Konsolide satış gelirleri yıllık %68,1 artış gösterirken operasyon el marjlarda iyileşmenin sonucu FVAÖK gelirleri ve net kar rakamı piyasa ortalama beklentileri üzerinde gerçekleşti.

Şişecam’ın satış gelirleri 2Ç21’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %68,1 oranında artarak 7,091 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin net gelirlerinin %28’i mimari, %6’sı cam ambalaj , %19’u kimyasal, %15’i cam ev eşyası ve %11 oto cam faaliyetleri kaynaklıydı. Mimari cam segmentinin toplam gelirler içindeki payı %20’den %28’e yükselerek ikinci çeyrekte 1,987 milyon TL ile gelire en fazla katkıyı sağlayan ürün grubu oldu. Mimari cam grubu %74 hacim artışı, %40 fiyatlandırma ve %17 olumlu kur etkisi ile ciroda yıllık %131’lik büyümenin kaydedildiği grup oldu. Cam ambalaj tarafında hacimde %17 artış, %7 fiyatlandırma ve %14 pozitif kur etkisi ile yıllık %38 artış ile 1,813 milyon TL’lik gelir elde edildi. Kimyasallar segmentinde ise yıllık %38 gelir artışı ile 1,319 milyon TL satış geliri kaydedildi. Cam ev eşyasında %47 hacim artışı ile 1,061 milyon TL, oto cam ürün grubunda %33 hacim artışı ile 808,4 milyon TL gelir kaydedildi.

Şişe cam pandeminin olumsuz etkisi ile 2020 ikinci çeyrekte 85,0 milyon TL ile zayıf net kar açıklamıştı. Düşük baz etkisi ile yıllık net kar artışı %1,548 olarak görülüyor. FVAÖK gelirleri 1,855 milyon TL olurken FVÖAK marjı yıllık bazda 11,8 puan artış ile %26,2 seviyesine yükseldi. FVÖK marjında iyileşmede etkin faaliyet gider yönetimi öne çıkıyor. 2020 yılı ikinci çeyrekte %21,1 olan faaliyet giderleri 2021 yılının ikinci çeyreğinde %17,7 seviyesine geriledi. FVAÖK gelirlerinin %34’ü mimari cam segmenti, %26’sı kimyasallar ve cam ambalaj, %14’ü cam ev eşyası ve %4’ü oto cam tarafında oluştu.

2020 yılı sonunda 3,9 milyar TL olan şirket net borcu 2021 yılı ikinci çeyrekte 3,4 milyar TL seviyesine geriledi. Net borcun FAVÖK’e oranı 0,42x seviyesine geriledi. 2020 sonunda 6,6 milyar TL olan döviz fazla pozisyonu ilk çeyreğe göre değişim göstermeyerek 7,5 milyar TL düzeyinde kaldı. Döviz pozisyonu 2020 yılsonunda Euro’da 403 milyon kısa ABD Dolarında 1,3 milyar TL uzun pozisyonda iken yılın ikinci çeyreğinde Euro’da 337 milyon kısa ABD Dolarında 1,2 milyar uzun pozisyon taşındı. Detaya bakıldığında şirketin faaliyetlerdeki değişime göre aktif bir kur riski yönetimi yapma eğiliminde olmasını pozitif görüyoruz. 2021 yılı ikinci çeyrekte Euro Bond yatırımları, ticari alacak-borçlar ve finansman maliyetine bağlı toplam 294 milyon TL FX geliri elde edildi. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 291 milyon TL iken bilançonun bu kaleminde istikrarın korunduğunu görüyoruz.

Şişe Cam ikinci çeyrek bilançosu %36,9 brüt kar marjı, %19,7 net kar marjı, %26,2 FVAÖK marjı, %17,7’ye gerileyen faaliyet giderleri ile olumlu bilanço açıklamıştır. Güçlü fiyatlama, kapasite kullanın oranlarında artış ve hammadde ve kur riskini karşı aktif hedge yönetimi şirketin güçlü yönleri olarak özetlenebilir. Yılın geri kalanında mimari cam segmentinin toplam satış gelirlerine katkısı sürerken cam ambalaj ve cam ev eşyasının da toplam içindeki payı artabilir. Öte yanda şirketin 26 Şubat tarihinde 150 milyon nominal hisse ve 1,2 milyar TL büyüklükte açıkladı.2021 yılına ilişkin olumlu operasyon el performans beklentisi yanında hisse senedi piyasalarında oynaklığın arttığı dönemlerde şirket hisse senedi alımları olma ihtimalini pozitif olarak değerlendiriyoruz. İkinci çeyrek bilançosu ardından 12 aylık hisse fiyat beklentimiz olan 11.00 TL’yi koruyarak şirketi “endeks üstü getiri” beklentisi ile tavsiye listemizde tutuyoruz.

Şirket özet finansalları

Şirket özet finansalları

Şirket özet bilgi

Şirket özet bilgi

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş

TOASO

İşlem gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

Faaliyet gösterdiği sektör: İmalat/Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları

Tofaş 2021’in ikinci çeyrek bilançosu 7.6 milyar TL ciro, 1,2 milyar TL FVAÖK geliri ve 867 milyon TL net kar rakamı ile piyasa beklentisi üzerinde performans gösterdi. Şirketin satış gelirlerinde yıllık bazda artış %147 ve net kar rakamındaki yıllık bazda artış %200 olarak gerçekleşti. Net kar rakamında artışta operasyon el karlılık öne çıkıyor.

Satışlarda detaya bakıldığında yurt içi satış adedinde yüzde 59 artış gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışı satışların yıkın ikinci çeyreğinde güçlü seyrini koruduğu görüldü. İhracat adedinin geçen sene aynı döneme kıyasla dörde katladığı ve ihracatın toplam içindeki ağırlığının hacim olarak %45’e gelir bazındaki artışın %37’den %46’ya yükseldiği bilançoda zayıf kur bilançoya olumlu yansıdı. İhracat tarafında adet bazında artış ve yükselen ciro katkısına rağmen araç başına elde edilen gelirde yüzde 39 düşüş gerçekleşti.

Şirket marjlarında brüt kar marjı geçen yılın aynı dönemine yakın %16.3 olarak gerçekleşirken FVAÖK marjı yıllık bazda 1,7 puan düşüş ile %16,0 olarak gerçekleşti. Öte yanda araç başına hammadde giderlerinde geçen yıla kıyasla %2’lik düşüş ve faaliyet giderlerinin ciroya oranında 150 baz puanlık iyileşme gözlendi. Borçluluk tarafında net borç rakamı zayıf kur etkisi ile 263 milyon TL artış ile 5,0 milyar TL olurken net borç/FVAÖK oranı 1,4’ten 1.3’e geriledi.

2. çeyrek bilançosunda bir başka dikkat çeken şirketin 2021 yılı yurt içi ve yurt dışı satışlara ilişkin beklentilerinde yapmış olduğu değişiklikti. Öncesinde 120-135 bin adet olan yurtiçi satış beklentisi 135-150 bin adet olarak yukarı yönlü güncellenirken 150-165 bin adet olan yurt dışı satış beklentisi 150-160 bin adet olarak revize edildi. Şirket yatırım harcama beklentisi OLARAK 100 milyon Euro ‘lük öngörüsünü korudu.

Sektöre ilişkin verilerde Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin (OSD) son açıkladığı rakamlarda Haziran ayında Türkiye’de otomotiv üretimi yıllık bazda yüzde 3.8 artış ile 107,219 olarak gerçekleşti. Otomotiv üretimi Haziran ayında yıllık %15.9 düşüş ile 62,441 olurken Ocak-Haziran döneminde toplam araç üretim rakamında %23.3 artış gerçekleşti. Haziran ayında yapılan ihracatın ise yıllık bazda %0.5 düşüş ile 70,458 birim olduğu açıklandı. Ocak-Haziran dönemi ihracat artışı 461,528 birim ile yıllık bazda %14.8’lik artışı ifade ediyor. Ancak Haziran ayında ihracatta yaşanan %0.5’lik düşüşe paralel Tofaş Oto Fabrika’nın da yurt dışı satış beklentisini hafif aşağı yönlü revize ettiğini gördük.

Tofaş’ın Bursa üretim tesislerinde üretime bakım ve onarım çalışmalarına için 15 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında ara vereceği açıklanmıştı. Ağustos ayı ile beraber Bursa üretim tesisleri yeniden üretime başlıyor.

Şirket ikinci çeyrek bilançosunda artan operasyon el gelirleri yıllık bazda düşüşe rağmen ortalamalara yakın %16’lık güçlü FVAÖK marjı ve yılın geri kalanında içi ve dış pazardaki satış adedi beklentileri ile portföy hisse senedi olmayı sürdürüyor. Yılın son çeyreğinde mevsimsel olarak artması beklenen iç Pazar satışları ihracat pazarındaki önceden yapılmış bağlantıları ve yılın geri kalanında kur avantajı ile ihracat gelirleri şirketin güçlü yönleri olarak öne çıkıyor. Sonuç olarak, 09 Temmuz kapanış fiyatı 30,80 TL üzerinden 12 aylık 40,00 TL hedef fiyat ile tavsiye listemize aldığımız hisse senedini 2. Çeyrek olumlu bilanço ardından hedef fiyatı 45,00 TL olarak yukarı yönde güncelleyerek tavsiye listemizde tutuyoruz.


Ücretsiz Deneme Hesabı