TEFAS

TEFAS FON İŞLEMLERİ

TEFAS tek bir yatırım hesabıyla özel şartlara tabi olan yatırım fonları hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun izniyle kurulmuş olan ve sermaye piyasamızda faaliyette olan tüm yatırım fonlarına erişim imkanı sağlayan elektronik bir platformdur. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilen TEFAS, 9 Ocak 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Platform genel çalışma saatleri içerisinde Takasbank tarafından belirlenen pay işlemleri talepleri Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu sistemlerinin açık olduğu;

Aynı gün valörlü fon işlemleri için işgünlerinde 08:45-13:30,
Yarım iş günlerinde 08:45-11:30;
İleri valörlü fon işlemleri için işgünlerinde 08:45-17:30,
Yarım iş günlerinde 08:45-12:30 süreleri içerisinde gerçekleştirilir.
İleri valörlü fonlar için valör atlatma saati iş günlerinde 13:30, yarım günlerde ise 11:30 olarak belirlenmiştir.

Fon performanslarının analiz edilebileceği ve yatırım kararının alınabilmesinin sağlanması için Fon Bilgilendirme Platformu açılmıştır. TEFAS platformu ile eş anlı olarak açılan Fon Bilgilendirme Platformuna; http://fonturkey.com.tr veya http://fundturkey.com.tr adreslerinden ulaşılabilecektir.

TEFAS 'da İşlem Gören Fonları görüntülemek için tıklayınız.