e- CAS Uygulaması Hakkında Duyuru

e- CAS Uygulaması Hakkında Duyuru

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından geliştirilen yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında, yatırımcıların MKS (Merkezi Kaydi Sistem)’inde yer alan hesaplarında hareket oluşması halinde anlık olarak SMS ve elektronik posta ile bilgilendirilmelerini ve böylece hesaplarındaki hisse senetlerine ilişkin olası hata veya suistimallerin yatırımcılar tarafından işlem anında farkedilmesini ve oluşabilecek risklerin azaltılmasını amaçlayan e-CAS (Electronic Customer Alert System) sistemi devreye alınmıştır. Böylece yatırımcıların hesaplarındaki hisse senetlerine ilişkin olası hata ve suistimallerin yatırımcılar tarafından işlem anında farkedilmesi amaçlanmış ve oluşabilecek münferit veya sistemik risklerin azaltılması veya yok edilmesi hedeflenmiştir. Yatırımcının tercihine dayalı olarak işleyen 1.0 versiyonun yerine yatırımcıların bilgilendirildiği, kayıtlı olunmaması durumunda bazı işlemlerinin engellendiği veya yatırımcı onayına tabi tutulacağı eCAS 2.0 versiyonunun uygulamayaalınması kararlaştırılmıştır. Söz konusu sistem iki aşamadan oluşmaktadır:

İlk aşama Bilgilendirme :

MKS’de kayıtlı olan yerli gerçek ve tüzel kimlik tipli yatırımcıların SMS ve/veya e-posta yoluyla bilgilendirilmesi uygulamasına başlanacaktır. Bu kapsamda yatırımcılar, 05.10.2009 tarihinden itibaren MKK sicil numarası ve şifresi ile MKKweb Yatırımcı uygulamasına bağlanarak geçerli bir cep telefonu numarası ve/veya elektronik posta adresi bildirerek e-CAS sistemine kayıt olacaklardır. Kayıt yapacak yerli gerçek kişiler için cep telefonu numarası zorunlu olup, elektronik posta adresi seçimlik olacak, yerli gerçek kişi dışındaki diğerleri için ise elektronik posta adresi zorunlu, cep telefonu numarası seçimlik olacaktır.

İkinci aşama Engelleme ve Onay :

e-CAS sistemine kaydolan yatırımcıların,

  • Çıkış yönlü tüm hisse senedi işlemlerine, (Satış, kıymet transferi, Ödünç Pay Senedi Piyasası işlemi, şartlı virman)
  • Hisse senedi rehin ve teminat işlemlerine,
  • Hesabındaki sermaye piyasası araçları üzerine tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine,
  • Yatırımcının rehin aldığı ve kendi hesabında saklanmakta olan sermaye piyasası araçları üzerine tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine,

ilişkin bilgilendirme mesajları yatırımcılar tarafından oluşturulmuş kayıtlarda yer alan cep telefonu numarası veya elektronik posta adresine, MKK tarafından gönderilecektir. Söz konusu iletişim bilgilerinin bulunmaması veya hatalı olması halinde ise, yatırımcının yukarıda belirtilen işlemleri MKK tarafından engellenecek ve ancak yatırımcının elektronik olarak vereceği onaydan sonra gerçekleştirilecektir. MKK tarafından Engelleme ve Onay Aşamasına ilk olarak rehin tesisi veya teminat amaçlı olarak hisse senedi çıkış işlemlerinin engellenmesi ile başlanması konusu değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, siz değerli yatırımcımızın 05.10.2009 tarihinden itibaren sicil numaranız ve şifreniz ile MKKweb Yatırımcı Uygulaması’na www.mkk.com.tr/yatirimci adresinden başlanarak eCAS 2.0 sistemine kaydolmanız iletişim bilgilerinizde değişiklik olması durumunda ise mevcut kayıtlarınızı güncellemeniz, güncellediğiniz bu bilgileri aynı zamanda tarafımıza iletmeniz ve çeşitli sebeplerle sicil ve şifre bilgisine sahip değilseniz söz konusu sicil ve şifre oluşturma işlemini adınıza kurumumuzun gerçekleştirmesi amacıyla yatırım danışmanınız ile iletişime geçmeniz hususunu bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,