FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası)

FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası)

1 Temmuz 2014’te yürürlüğe giren Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA- Foreign Accounts Tax Compliance Act), ABD dışında faaliyette bulunan yabancı finansal kuruluşlar nezdindeki ABD statüsünde kişilerin sahip oldukları yabancı finansal varlıkların, ABD Gelir İdaresi IRS’ye (Internal Revenue Service) bildiriminin yapılması zorunluluğunu getirmektedir. Türkiye 3 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, FATCA Model 1-A metninde “prensipte anlaşmaya varılan ülkeler listesi” ne dahil edilmiştir. 29 Temmuz 2015 tarihinde, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında karşılıklı bilgi paylaşımına yönelik “Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması ve eki Mutabakat zabtı ” imzalanmıştır. ABD uygulamaları bakımından bu anlaşma kapsamında; US Indicia (ABD’li kişi) olarak belirlenen aşağıdaki gerçek ve tüzel kişi müşteri gruplarından ilave bilgi ve belgeler temin edilmesi gerekecektir, eğer bu özelliklere haiz bir müşterimiz iseniz Müşteri Temsilcilerimize başvurarak gerekli beyan ve formları doldurmanızı rica ederiz.

Gerçek kişiler (aşağıdaki şartların herhangi bir tanesini sağlayan) için;

• Uyruğunun ABD olması,

• Doğum yerinin ABD olması,

• Yerleşik ülkenin ABD olması,

• Green card sahipliği,

• Çifte vatandaşlıktan birinin ABD olması,

• TIN/SSN (Tax Identification Number/ Social Security Number) numarasının bulunması,

• Kurumumuzda kayıtlı ABD adresi veya telefon numarası bulunması,

Tüzel kişiler (aşağıdaki şartların tümünü sağlayan) için;

• Menşei / kuruluş yerinin ABD olması ve ABD’de vergi muafiyeti bulunmaması,

• %25 ve fazlası hisseye sahip firma ortaklarının yukarıdaki kriterlere sahip bir ABD kişisi olması,

• Kurumumuzda kayıtlı ABD adresi veya telefon numarası bulunması gerekli olmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş