Genel Müşteriler İçin Bilgilendirme Notu

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN III-39-1 SAYILI YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞİ KAPSAMINDA MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI BİLGİLENDİRME FORMU

Sayın Müşterimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39-1 Sayılı Tebliğ’inin 30.Maddesi uyarınca, Yatırım Kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak, müşterilerine bu Tebliğ uyarınca yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi vermek bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Bu esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

İmzalamış olduğunuz KAS Çerçeve Sözleşmesi ekindeki Müşteri Tanıma Formu’ndaki beyanınız ve tarafınızca doldurulan Uygunluk Testi sonucunda edinilen bilgiler çerçevesinde GENEL MÜŞTERİ sınıfına dahil olduğunuz tespit edilmiştir.

MÜŞTERİ BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39-1 Sayılı Tebliği kapsamında , NOOR Capital Market Menkul Değerler A.Ş.’nin müşteri sınıflaması ile ilgili olarak tarafıma bu form ile yazılı olarak ilettiği bilgileri okuyup anladığımı, yatırım kuruluşunun belirlediği müşteri sınıfımı (Genel Müşteri) kabul ettiğimi, müşteri sınıfımı değiştirmek ya da güncellemek istediğim takdirde yazılı beyan vereceğimi , bu bilgilendirme formunu özgür irademle imzaladığımı ve formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim