Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İişlemleri Risk Bildirim Formu

KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak Seri:III39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği”nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi: Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satımı işlemlerini,

Aracı Kurum: Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetki Belgesi” almış olan aracı kurumu

Elektronik İşlem Platformu: Aracı Kurum’un sahibi olduğu kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleştirileceği bilgisayar yazılımını,

Kaldıraç Oranı: İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren oranı

Başlangıç Teminat Tutarı: Aracı Kurum’un kendi takdiri ile belirlediği, Müşteri’nin yeni pozisyon açabilmesi için gerekli olan minimum Özkaynak Tutarıdır.

Sürdürme Teminat Tutarı: Aracı Kurum’un kendi takdiri ile belirlediği, Müşteri’nin Açık Pozisyonunu sürdürebilmek için sağlaması gerekli olan asgari Özkaynak Tutarı’dır.

RİSK BİLDİRİMİ (KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK MÜŞTERİLER İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak imzalanacak “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1.Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuatvebenzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2.Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruma yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz.

3.Kaldıraçlı alım satım işlemleri Aracı Kurumun sahibi olduğu elektronik işlem platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilir. Kaldıraçlı işlemler Borsa’da işlem görmezler. Kaldıraçlı işlemlerde ihraççı bulunmaz ve Piyasa Yapıcılı sistemi uygulanmaz.

4 Kaldıraçlı işlemlerde uygulanacak kaldıraç oranı 10:1’i geçemez.

5.Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde Aracı Kurum Müşteriye karşı taraf olarak pozisyon alabilir. Dolayısıyla gerçekleştireceğiniz işlemler neticesinde zarar etmeniz halinde Aracı Kurum kar elde edebilir.

6.Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde açmış olduğunuz veya açmak isteyeceğiniz her pozisyonun teminatını teşkil etmek üzere başlangıç teminatı bulundurmak zorundasınızdır. Başlangıç teminatı ve sürdürme teminatı Aracı Kurumla yapacağınız çerçeve sözleşmede belirtilen oranlar dahilinde uygulanacak olup, sürdürme teminatının altına düşmeniz durumunda Aracı Kurum hesaptaki pozisyonları kapatmaya yetkilidir.

7.Aracı kurumun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

8.Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak aracı kurum personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

9. Kaldıraçlı işlemlere ilişkin vermiş olduğunuz emir Aracı Kurumun söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değişmesi halinde iptal edilebilecek veya emrin gerçekleşeceği fiyat değiştirilebilecektir.

10.Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

11.Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir.

12.Aracı kurum tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

13.Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin komisyon, ücret ve vergi oranları Ek-5’de yer almaktadır.

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Saygılarımızla,

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş.