Hi̇sse Senedi̇ Pi̇yasasi Raporu (11 Nisan-15 Nisan) 03-05-2021

HİSSE SENEDİ PİYASASI RAPORU (11 Nisan-15 Nisan)

ARÇELİK A.Ş

ARCLK

İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar/Kesin alım satım pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)

Faaliyet gösterdiği sektör: İmalat/Metal Eşya Makine Elektrikli Cihazlar ve Ulaşım Araçları

Pay fiyatı: 34.38 TL

Piyasa değeri: 23.231 milyon TL

Hedef Fiyat: 42.00 TL

2020 mali yılında 40.9 milyar TL satış rakamı ile 2.85 milyar TL net kar açıklayan şirket 2021 yılı ilk çeyreğinde şirket 12.984 milyon TL satış geliri, 1.884 milyon TL FVAÖK ve 1.093 milyon TL net kar ile 2020 senesinde yakaladığı pozitif ivmeyi koruyor.

İlk çeyrek bilançosu satış gelirleri dağılımına bakıldığında net satış gelirlerinin yıllık bazda Türkiye’de %69 Avrupa’da %57 ve Afrika’da %88 artmış olduğunu görüyoruz. Cirodaki artışın %44’lük kısmı yurt içi ve yurt dışı talep artışı ile gerçekleşirken yurt dışı satışlar kaynaklı kur artışının da katkısı olduğu anlaşılıyor.

Satışlardaki artışa metal ve plastik başta olmak üzere yükselen hammadde fiyatlarına rağmen şirketin FVAÖK marjı yılın ilk çeyreğinde %14.5 seviyesine yükselmiş. Maliyet artışlarının bir kısmı uzun vadeli anlaşmalar ile bertaraf edilirken güçlü ciro büyümesi ile şirket FVAÖK rakamını 1.884 milyon TL’ye çıkarmayı başarmış. Şirketin operasyonel marjlarının da iyileşmiş olduğu gözden kaçmıyor.

Avrupa ve İngiltere başta olmak üzere ihracat pazarı olan ülke para birimlerinin ABD Doları karşısında değer kazanması yanında operasyonel giderlerde düşüş ile bu tarafta marjlarda çeyreklik ve yıllık bazda marjların iyileşmiş olduğu görülüyor. Borçluluk tarafına bakıldığında 2020 sonunda 5.1 milyar TL olan net borç rakamının yılın ilk çeyreğinde 9.1 milyar TL olurken net borç/FVAÖK rakamının 0.95’ten 1.42’ye yükseldi.

Şirketin isminin 2020 senesinde de küresel sıralamada sürdürülebilirlik ile dayanıklı tüketim malları grubu içerisinde yer aldığını görüyoruz. 22 Mart tarihinde kredi derecelendirme kuruluşu S&P şirketin uzun vadeli kredi notunu BB’den BB+ olarak güncellerken görünümü negatiften durağana yükseltti. Şirketin bilançosunda kur riski olmayışı yönetim beklentileri dahilinde toplam ciroda beklenen %30 büyüme %12 FVAÖK marjı büyümesi, yüksek ihracat potansiyeli orta ve uzun vadede stratejik ortaklık ve satın alma potansiyelini hepsi bir arada düşünüldüğünde Arçelik hisse senedini 42.00 TL hedef fiyat ve “endeks üzerinde getiri” beklentisi ile tavsiye listemizde koruyoruz.


ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş

ASELS

İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

Faaliyet gösterdiği sektör: Teknoloji/Savunma

Pay fiyatı: 15.00 TL

Piyasa değeri: 34.200 milyon TL

Hedef Fiyat: 20.00 TL

2020 yılı mali yılını 16.104 mia TL satış geliri ve 4.449 mia TL net kar ile kapatan şirket 2021 yılı için öngördüğü FVAÖK marjı artışı %22 olarak açıklanmıştı. 2021 yılı ilk çeyrek bilançosunda şirketin satışlarının yıllık %22 artış ile 3.173 mia TL’ye ulaştığını FVAÖK marjının %24 arttığını ve şirketin net karının yıllık %34 artış ile 1.234 mia TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz.

Şirketin satışlarının dağılımında iç piyasa olan satışlar %21 artış ile 2.973 milyar TL’ye yükselirken ihracattın toplam satışlar içerisindeki payının 200 milyon TL olduğu görülüyor. Bu dönemde Aselsan’ın aldığı yeni sipariş miktarı 114 mio dolar olarak önceki çeyrekte alınan 533 milyon dolarlık yeni siparişler kalemine kıyasla düşüş gösteriyor. Ancak şirketin proje başına karlılık marjının yılın ilk çeyreğinde de yüksek olduğunu ve brüt kar marjının 0.4 baz puan artış ile %29.4 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Kısaca yeni siparişlerde düşüşe rağmen güçlü operasyonel performans ve döviz kuru artışı kaynaklı 897 milyon TL’lik diğer kazançlar kalemi ile FVAÖK rakamı yıllık %23 artış ile 761 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin borçlanma tarafındaki pozisyonlanmasına bakıldığında borçlar 1 milyar TL azalarak 3.2 milyar TL’ye geriledi. Böylece şirketin işletme sermayesi 2020 yılında 8.4 milyar TL iken 2021 ilk çeyrekte 9.8 milyar TL’ye yükseldi. Şirketin işletme sermayesinin satışlara oranının çeyreklik bazda 7 baz puan arttığını ve %59’a yükseldiğini görüyoruz.

Yılın geri kalanında şirket brüt kar marjını mevcut yüksek seviyeleri koruyabilir ve yeni sipariş alımları ile satışlarını artırabilir. Bu sayede şirketin 2021 yılı için öngördüğü %22 FVAÖK marj artışını sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle şirket için öncesinde 18 TL olan belirlediğimiz 12 aylık hedef fiyat seviyesini 20.00 TL olarak yukarı yönde güncelleyerek “endeks üzerinde getiri” tavsiyemizi koruyoruz.


BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş

BIMAS

İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

Faaliyet gösterdiği sektör: Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller

Pay fiyatı: 65.00 TL

Piyasa değeri: 39.468 milyon TL

Hedef fiyat: 90,00 TL

Şirket 08 Mart tarihinde açıkladığı bilançosunda 2,607 milyon net kar rakamına ulaştı. 2019 yılı ile kıyaslandığında net kar marjı %3,00 den %4,7’ye yükseldi. Şirketin FVAÖK kar rakamı 5,067 mio dolar ile %9,1 artış olduğunu gösterdi. 2021 ilk çeyrek bilanço açıklanma tarihinin ise 06 Mayıs olduğu biliniyor.

2020 bilançosunda şirketin operasyon el performans artışı büyük ölçüde TÜFE’de artış kaynaklıydı. Tüfe kaynaklı fiyat artışının spot piyasa ürünlerini 2021 ilk çeyrek için de aynı etki ile yukarı çekeceğini tahmin ediyoruz. 2020 son çeyrekte şirket için enflasyon yıllık %22 olurken pandemi etkisi ile mağazalarda düşen ziyaretçi sayısı fiyat artışları ile bertaraf edildi. 2,607 mio TL kar rakamı büyük ölçüde operasyon el faaliyetler kaynaklı olsa da şirketin sukuk, katılım sertifikası ve kiralama sertifikası gibi yatırım araçlarından elde ettiği kazançlarında karlılığa katkısı oldu. Politika olarak Bimaş yaptığı yatırımların kolay nakde çevrilir olmasını tercih ediyor.

Son çeyrekte açılan 218 yeni yıl boyunca 1017 mağaza ile toplam mağaza sayısı 9365’e yükseldi. Şirket büyük şehirlerde bölgelere göre değişik mağaza yapılandırmasına giderken geniş mağaza ağı ile daha geniş kitleye ulaşmayı hedefliyor. 2020 pandemi ve evde kal süresinde öne çıkan perakende sektörü aşılama ve ekonomilerinin açılması ile avantaj kaybetmiş olmakla birlikte sektörün öncellikli harcama grubu içinde olması nedeni ile cazibesinin süreceğini düşünüyoruz. 2020 yılında net kar marjını %4.7 artıran ve 2.607 mia net kar ile seneyi kapatan şirketin 2021 senesi kar marjı gerileyebilir. Buna rağmen 2021 yılında da güçlü finansal yapısı ile BIMAŞ’ı 12 aylık 90 TL hedef fiyat ve 'endeks üstü getiri tavsiyesi' ile listemizde tutuyoruz. Ancak bu hafta açıklanacak olan ilk çeyrek bilançosuna göre hyeniden bir değerlendirme yapacağız.


EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş

EREGL

İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar/Kesin alım satım pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)

Faaliyet gösterdiği sektör: İmalat/Ana Metal Sanayi

Pay fiyatı: 19.04 TL

Piyasa değeri: 66.640 milyon TL

Hedef fiyat: 22.00

Yılın ikinci yarısında küresel ekonomik büyüme ve artan talep endüstriyel metal piyasasında fiyatların yükselmesine neden oldu. 2020 yılı son çeyreğinde %11 yükseliş kaydeden demir cevheri fiyatları 2021 ilk çeyrekte ortalama 250 dolar olurken yüksek seyreden ürün fiyatları şirketin brüt kar marjının %34.9 seviyesine yükselmesini sağladı.

Şirketin değişik ürün grupları içerisinde talep artışı sürerken tüketimde toparlanma ile Türkiye’de çelik üretimin geçtiğimiz yıla kıyasla %9 artış ile 6.4 milyon ton olduğu görülüyor. Bu dönemde Erdemir satış hacminin 2020 ilk çeyreğe göre %4.6 artırdı. Yıllık 2.011 ton satış hacmi ve %97 kapasite kullanımına ulaşan şirketin içeride lider firma olarak sektör pozitif ortamdan faydalandığını görüyoruz.

Yüksek girdi maliyetlerine rağmen operasyonel tarafta satış tonajında artış 2021 yılı ilk çeyrek bilançosunda FVAÖK’ün 3.853 milyon TL olarak gerçekleşmesini sağlarken FVAÖK marjını %36.8 seviyesine taşıdı.

Gelinen noktada ilk çeyrek bilançosunda satış gelirlerinin yıllık %64 artış ile 10.46 milyar TL olduğunu, FVAÖK rakamının 3.853 milyon TL, FVAÖK marjının yıllık 21.1 puan artış ile %36.8 olduğunu ve bilançosunda 1.30 milyar TL olan vergi giderine rağmen 2.4618 milyon TL net kar açıkladığını görüyoruz.

Şirketin ilk çeyrek bilançosu operasyonel ve finansal anlamda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İyi bilanço beklentisi son bir ayda hisse fiyatının endeksin üzerinde performans göstermesini sağladı. Bu dönemde Ereğli hisse senedi fiyatı öncesinde 18.00 TL olarak belirlediğimiz hedef fiyatın üzerine çıktı.

İlk çeyrek bilançosu sonrasında talep artışı ve çelik fiyatları kaynaklı iyileşmenin yılın ikinci çeyreğinde de devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle şirket için 12 aylık hedef fiyat beklentimizi 22.00 TL olarak güncelleyerek “endekse paralel getiri” ile tavsiye listesindeki yerini koruyoruz.

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş

GARAN

İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar/Kesin alım satım pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında)

Faaliyet gösterdiği sektör: Mali Kuruluşlar/Bankalar

Pay fiyatı: 7.21 TL

Piyasa değeri: 30.282 milyon TL

Hedef fiyat: 10.00 TL

Bankacılık sektörü 2020 yılı boyunca salgın etkisi ile artması muhtemel kredi portföy riski ile BIST100 endeksi altında performans gösterdi. 2021 yılına girildiğinde içeride enflasyonist eğilim ve yükselen faiz oranları ile sektörün esas faaliyet alanı olan krediler zayıf halka olarak görülmeye devam etti.

Sektör genelindeki bu tablo içerisinde Garanti Bankası 2020 yılı son çeyrekte yıllık %9 çeyrek sel %41 düşüş ile 1.11 mia TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan 2021 ilk çeyrek rakamlarında bankanın net karının çeyrek sel %128 yıllık bazda %17 artış kaydettiği görülüyor.

İlk çeyrek bilançosundaki artışta öne çıkan kalemlere bakıldığında; net faiz gelirlerindeki artışın yanında bankanın bu dönemde ayırdığı serbest karşılık tutarının 150 milyon TL ile sınırlı kalması etkili oldu. 2020 senesinde çeyrek sel bazda karşılık ayırma konusunda kararlılık gösteren yönetim anlayışı ile toplam serbest karşılık tutarı 4.8 milyar TL seviyesine yükseldi. 2021 ilk çeyreğe geri dönersek bu dönemde bankanın tüketici kredileri tarafındaki Pazar payında artış olduğu görülüyor. Yükselen faiz ortamına rağmen yılın ilk çeyreğinde yükselen bireysel kredi talebinden Garanti Bankası kendine düşeni rahatlıkla alabilmiş. Tüketici kredilerinde detaya bakıldığında TL kredilerin çeyrek sel bazda %6 arttığını dolar bazlı kredilerin %7 azaldığını görüyoruz. Bir başka göze çarpan net ücret ve komisyon gelirlerine iyileşme olarak görülüyor. Bankanın ücret ve komisyon gelirleri çeyreklik ve yıllık bazda sırasıyla %25 ve %11 artış kaydetti

Pozitif taraftan negatif sayılabilecek gelişmelere gelindiğinde ikinci aşama kredilerde artış gerçekleşmiş. Toplam 42.5 milyar TL kredi ödemesi ertelenmiş. İkinci ve üçüncü aşama kredilerde beklenen zarar karşılık oranları 110 ve 240 baz puan artmış. Toplam kredi risk maliyeti 146 baz puan ile 200 baz puan altında henüz risk teşkil etmiyor. Ancak 2021 yılında bütçe içinde yapılan makro tahminlerde Tüfe artışının %15 olarak yukarı yönde güncellendiğini yılsonu politika faizi tahminin %16 olarak alındığını görüyoruz. Bu duruma kurumlar vergisi oranında artış ile sermaye maliyetinde yükseliş eklenince kurumsal yatırımcının bankacılık sektörüne ilgisi temkinli olabilir.

Özet olarak, 2021 yılı geri kalanında yüksek faiz ortamı ve kredi portföy riski ile devam eden kırılganlıklara rağmen olumlu ilk çeyrek bilançosu ile Garanti hisse senedini 12 aylık 10.00 TL hedef fiyat ile güncelledik ve “endeks üstü getiri” tavsiyesi ile listemizde tutuyoruz.


KOC HOLDING A.Ş

KCHOL

İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

Faaliyet gösterdiği sektör: Mali Kuruluşlar/Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Pay fiyatı: 18.31 TL

Piyasa değeri: 46.432 milyon TL

Hedef Fiyat: 26.00 TL

Şirket 2020 mali yılını 183.8 milyar TL satış rakamı ve 9.27 milyar net kar rakamı ile tamamladı. Holding iştirakleri içerisinde yer alan Arçelik, Tofaş, Ford Otomotiv gibi iştirakleri geçtiğimiz hafta itibariyle ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Açıklanan bilançolarda beklendiği gibi içeride ve dışarıda talep artışı ve ciro rakamında artış ile kar rakamlarının olumlu olduğunu gördük. Koç Holding’e gelince ilk çeyrek bilançosunu 06 Mayıs tarihinde açıklayacak.

Koç grubu döviz kurunda oynaklığı yönetme becerisi yanında otomotiv ve dayanıklı tüketim malları ile güçlü ihracat potansiyeli taşıyan şirketleri 2021 senesinde grubu öne çıkarma potansiyeline sahip. Otomotiv ve dayanıklı tüketim malları Koç grubunun yüzde 30’unu oluşturuyor. İhracattan elde edilen gelirler TÜPRAŞ’ın döviz bağlantılı gelirleri dahil yüzde 30 seviyesine ulaşıyor. Şirket 2020 yılsonunda 375 milyon dolar net nakit pozisyonu taşıyor iken şirketin 2023 yılına kadar 1 milyar doları aşan net nakit biriktirme konusunda isteksiz olması bekleniyor. 2020 yılında geçerli olan temettü tavanının kaldırılması ile birlikte önümüzdeki üç senede şirketin temettü verimi yukarı gidebilir. İştiraklerinden TÜPRAŞ’ın yokluğunda grubun 2021 yılında geçtiğimiz seneye göre yüzde 2 üzerinde artış ile temettü verimini yukarı taşıyacağı beklentisi var. Hali hazırda yerli yatırımcının savunması bilanço yapısı ve kurumsallığı ile Koç Holding’i tercih ettiğini görüyoruz. İleriye dönük ülke kredi notunun yükselme potansiyeli olduğu senaryoda hisseye yabancı yatırımcı ilgisinin de artacağı görüşündeyiz.

Kısaca önümüzdeki üç senede artması muhtemel temettü getirisi ihracatçı iştirak şirketleri ve kur oynaklığına dayanıklı bilanço yapısı ile 2021 yılında Koç Holding hisse senedinin “Endeks üzeri getiri” sağlayacağı düşünerek 26,00 TL hedef fiyat ile tavsiye listemizdeki yerini koruyoruz.


KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş

KOZAL

İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

Faaliyet gösterdiği sektör: Madencilik ve Taş Ocakçılığı/Kömür ve Linyit İşletmeciliği

Pay fiyatı: 113.00 TL

Piyasa değeri: 17.232 milyon TL

Hedef Fiyat: 155.00 TL

2020 yılı ikinci yarısında pandemi etkisi ile azalan altın üretimi ve satışı yanında yükselen üretim ve operasyon maliyetleri şirketin kar marjında gerilemeye sebep oldu. 2020 son çeyrekte şirket 363 milyon TL net kar açıkladı. 2021 yılı ilk çeyreğinde de salgın etkisi ile üretimin zayıf olduğu görülüyor. İlk çeyrekte toplam üretim yıllık %13 düşüş ile 62.521 ons olarak gerçekleşti. Satış yapılan altın miktarı ise yıllık %11 düşüş ile 63.852 ons seviyesindeydi.

Üretim ve satışlarda düşüşe karşı ons başına altın fiyatlarında yükseliş ve TL’nin değer kaybetmesi ile şirketin ilk çeyrek net satış gelirleri yıllık bazda %22 artış ile 849 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin net karı yılın ilk çeyreğinde yıllık %68 artış ile 662 milyon TL’ye yükseldi. Net kar marjındaki %78’lik artışa rağmen FVAÖK marjı 2020 ilk çeyrekte %60 iken 2021 ilk çeyrekte %48.68’e geriledi. FVAÖK de gerilemenin altında ons başına nakit maliyetlerin yıllık bazda %45 artış kaydetmesi, genel yönetim giderlerinde yükseliş araştırma ve geliştirme giderlerinde artış ile gerçekleşti.

Sonuç olarak ilk çeyrek bilançosunda şirketin net kar rakamında artışın şirketin esasa faaliyet alanı kaynaklı olmadığını yatırım kaleminde gelir artışları kaynaklı olduğunu görüyoruz. Faiz gelirlerinin %117 artış ile 244 milyon TL’ye yükselmesi ve kur farkı gelirlerinin net kar rakamını yukarı çektiği anlaşılıyor. Bu anlamda esas faaliyetleri ve FVAÖK artışı kaynaklı olmayan net kar rakamına rağmen, yılın geri kalanında salgın etkisinin geride kalması ile normale dönen üretim koşulları ve yaz aylarında artması muhtemel altın talebinin şirketin esas faaliyeti kaynaklı gelirlerini yukarı çekebilir. Sonuç olarak, KOZAL hisse senedi 155.00 TL hedef fiyat ve “endeks üstü getiri” ile tavsiye listemizdeki yerini koruyor.


Ücretsiz Deneme Hesabı